5 Yaş Sınıfı

5 yaş

Montessori yöntemi ile bilgiyi sadece aktaran değil yaparak yaşayarak içselleştiren,bilgiyi anlamlı hale getiren ,çocukta var olan yetenekleri açığa çıkararak gelişmesine yardımcı olabilecek  bir ortam sunuyoruz.

“Çocuk için önemli olan kendilik gelişimidir. Kendi öz kaynaklarını ve yabancı, karmaşık dünya ile başa çıkma becerisini geliştirmeye gereksinimi vardır. Duyuları yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister, bir yetişkin gözleri ile değil. Çocuk bunları dünya ile uyum içinde başardığında, tam bir kişi olmaya başlar. O zaman eğitilmiştir.”

Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle okulöncesi yıllarda çocukların bilinçli ve doğru şekilde desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir

Çocuklarımıza masada doğru oturus şeklini ve önemini kavratma, kalem tutma becerisi (bilek egzersizleri, parmak alıştırmaları, havada çizgiler, hayali çizgiler) kazandırılmaktadır

Montessori, çocukların 4 yaşlarından itibaren akademik öğrenme için hazır olabileceklerini düşünür. Bu görüşünü gerçekleştirmek için de programında yer alan faaliyet içinde, okuma-yazma için gerekli olan el-göz koordinasyonu, kalem kâgit kullanılması, küçük kalemler, küçük kâgitlar, çizgi alıştırmaları, özellikle de küçük kasların gelişmesini sağlayıcı etkinliklere yer vermiştir

Çocuklara haftalık/aylık konu içindeki Küçük Grup Deneyimleri sunulur, belirlenen amaç ve kazanımlar üzerine çalışılır. Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Psikomotor, Özbakım Okuma-Yazma, Matematik vb. gelişimini destekleyen çalışmalar yapılır.

Bu yaş grubunun en önemli özelliği olan tekrarın önemi de göz önünde bulundurularak, tekrar ağırlıklı ve öğrenim sürecinin uzun sürelere yayıldığı bir eğitim programı sunuyoruz.