Hakkımızda

Anaokulumuz

Hakkında


Küçük Hazineler Anaokulu ;

Küçük Hazineler Anaokulu`nda çocuklarımızın duygularına saygı amaçlayan, bağımsız seçimler yapması için özgürlük veren profesyonel bir ekip keşfedeceksiniz. Kendine güvenen çocuklar yetiştirmek en temel amacımızdır. Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefler ise;

  • Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkuyu desteklemek,
  • Problem çözme becerileri kazandırmak,
  • Bireysel ve yaratıcı bir şekilde kendini ifade etme becerilerini desteklemek ve geliştirmek,
  • Büyük ve küçük kaş gelişimiyle birlikte sağlıklı bir fiziksel gelişim sağlamak,
  • Öğrencilerimiz arasındaki işbirliğini, sosyal etkileşimi ve ilişkileri geliştirmek,
  • Birbirine destek olan, dayanışma içerisinde ve farklılıklara kucak açan bir topluluk oldukları bilincini geliştirmek,
  • Çocuklarımızda özsaygının ve özdisiplinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.

a

Montesorri

Çocuklarımız için hazırlanmış bir çevrede, çocuklarımıza kişiliğini oluştuması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğumuzun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir.

b

BRANŞ DERSLERİ

Çocuklarımıza başka dillerin de olabileceği bilincini uyandırabilmek için İngilizce, sabır ve dikkat için satranç, kendini ifade etme ve özgüveni desteklemek için drama, el ile göz koordinasyonu sağlamak, yaratıcılığını geliştirmek için resim ve ritme karşı duyarlılığını geliştirmek, psikomotor gelişimine yardımcı olmak için müzik branşlarında dersler vermekteyiz.

c

GEZİLERİMİZ

Gezi etkinliklerimizle, çocuklarımızın araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini somut ortamlarda karşılamayı amaçlıyor, tiyatro ve çeşitli çevre gezilerini yıl içinde yapmayı planlıyoruz.

Velilerimizin

Görüşleri


Küçük Hazineler Anaokulu’nda eğitim gören çocuklarımızın velilerinin yorumlarını okumak ister misiniz?