Montessori

ÖZGÜN MONTESSORİ DENEYİMİNİN

SEKİZ ÖZELLİĞİ

  • Bağımsızlık

Kendi çalışmasını seçebilmek gibi belirgin bağımsızlık sergilemesinin yanında, Montessori çocuğunu tanımlayan belirgin bir kendi kendine bağımsız hareket etme söz konusudur. Her şeyi bir yetişkine yaptırmak yerine kendileri yaparlar.

  • Kendine Güven

Montessori çocuğu yaşam sorunlarına kendine güvenen bir şekilde yaklaşır. Cevabı ya da her problemin çözümünü bilmeyebilirler, ancak ihtiyaçları olduğunda yardımı nerede bulacaklarını bilirler. Bu her şeyde haklı olduğunu sanan kibirli bir kendine güven değil, çocuğun yeni şeyler denemesini ve maceracı olmasını sağlayan bir güvendir.

  • İç Disiplin

İç disiplin çocuğun yetişkin müdahalesi olmadan doğru seçimleri yapmasını sağlar. Çocuk iç disiplini öğretmenle ebeveynlerin talimat ve yardımı olmadan ulaşamaz. Bir çocuğun içsel gelişimine rehberlik etmek kısa sürede yapılabilecek bir şey değildir; bu artan gelişime odaklanan uzun vadeli bir süreçtir.

  • İç Motivasyon

Montessori sınıfının iyi hazırlanmış çevresinin ardındaki fikir, her materyalin- ve aslında tüm sınıf kurulumunun, çocuğun içsel ihtiyaçlarına hitap etmesidir. Öğretmen hiçbir zaman çocuğu çalışma yapmak için zorlama ya da baskı yapma ihtiyacı duymamalıdır. Çocuk içgüdüsel olarak ne yapması gerektiğini bilir. Eğer öğretmen ya da ebeveyn her zaman talimat veriyorsa çocuk asla iç sesini duyma şansı bulamayacaktır.

  • Dış Otoriteyle Başa Çıkma Yeteneği

Çocukların etrafta koşuşturması ve yaramazlık yapmasına aslında öğretmen tarafından hiç müdahale olmadan istediği her şeyi yapmalarına izin verildiği Montessori ile ilgili yaygın bir kavram yanılgısıdır. Montessori çevresindeki çocuğa saygıyla davranılır, ancak ondan da öğretmene, materyallere ve sınıfın diğer üyelerine saygı duyması beklenir. İnatçı çocuk için dış otoriteyi ele almak zordur ancak zaman ve sabırla gerekli olduğunda talimatları iyi niyetli şekilde yerine getirmeye başlayacaktır.

  • Akademik Başarı

Biz akademik başarının Montessori eğitiminin temel esaslarından olmasını istemesek te aslında bu önemlidir. Her çocuk farklı gelişecektir, ancak zaman içerisinde bir ilerleme olmalıdır. Montessori sınıf-seviye beklentileri konusunda daha esnek sınırlara sahip olabilir. Ancak üç yıllık dönemlerde öğrenilecek genel beceriler vardır. Her seviyede hangi materyalin sunulduğunu ve çocuğun başarılı bir şekilde tamamlayıp tamamlayamadığını bilmek önemlidir.

Pek çok Montessori okulu standart ölçümden kaçınır. Çocukları kısa, samimi, bire bir görüşmelerle değerlendirmek uygundur. Yetişkinin daha fazla talimat gerekip gerekmediğini fark edebilmesi için çocuktan bir çalışmayı tamamlaması ya da bir bölümünü yapması istenebilir. Bunlar gerekli olduğunda tekrarlanabilir ve ilerleme bir değerlendirmeden diğerine kadar not edilmelidir.

  • Ruhsal (Spiritüel)Farkındalık

Montessori felsefesi çocuğun bir zihin ve bedenden daha fazlasına; bir ruha da sahip olduğunu kabul eder. Çocuğun ruhu sanat, müzik, edebiyat, doğa ve ahlaki öğretiler ile beslenmelidir. Bir Montessori çocuğu ruhsal konulara ve kişilere diğerlerine de olduğu gibi değer ve saygıyla yaklaşacaktır.

  • Sorumlu Vatandaşlık

Montessori müfredatı tüm canlıların birbirine bağlı olmasının üzerinde durur. Küresel farkındalık Montessori çocuğuna oldukça doğal gelecektir. Güncel olaylara, kendisinden daha kötü durumda olanlara yardım etmeye ve dünyamıza arkadaşça davranmaya ilgi duyacaktır.

Hep beraber derin bir nefes alalım…

…ve hiçbir çocuğun bir anda bu özelliklerin hepsini gösteremeyeceği gerçeğini kabul edelim. Daha ziyade çocuğun her alanda ilerlemesinin yanında, bu özeliklerinin ortaya çıktığı anları bekliyoruz. Bu ilerleme kaplumbağa hızında olabilir, ancak ilerisi için istek olduğu sürece Montessori etkiliyor diyebiliriz. Bu sekiz özeliği geliştiren her çocuk kalkıştığı her işte başarılı olmak için iyi hazırlanmış olacaktır, öyleyse onları doğru yöne yönlendirdiğimize emin olalım.